You are currently viewing Day 122 – Ned til Grannes camping (Down to Grannes camping)

Day 122 – Ned til Grannes camping (Down to Grannes camping)

De siste dagene har vi stått opp kjempe tidlig. Vanligvis har jeg stått opp klokken 7, også har Liz våknet opp i 9 tia. Men nå har begge våknet opp prikk 7. Vet ikke hvorfor men ganske morsomt uansett. I dag kunne vi se tåka rulle innover fjellet når vi åpner telt døra. Vi tenkte at dette blir nok en tåkete dag. Men heldighvis rullet tåka bare over oss, så vi holdt oss akkurat på en høyde under tåka.

I dag var det ikke noe særlig sol, og mye vind. Vi måtte bruke det vi hadde av klær og ullhanskene fra bestemor kom også godt med. Korte stopp når vi hadde lunsj. Mot slutten av dagen måtte vi klatre nedover fra 1000 meters høyde til 300. Alt dette bare på et par kilometer, så det ble mye høydemeter og såre knær. Terrenget var flott med lite mye hele veien. Fantastisk utsikt med fjell, lyng og skog.

Når vi ankom Grannes camping sjekket vi inn i en stor flott hytte. Dette er en gammel camping drevet av en eldre mann som har bodd her siden han var 3 år. Det var kjempe billig å bo her, og ting er litt slitt. Men det er helt perfekt for oss, da vi foretrekker billig. I tillegg fikk vi en stor hytte med både kjøleskap, strøm, vedovn og kjøkken. Vi kunne bodd her i en uke for prisen av en natt på forrige plass. Vi bestemte oss for å ta nok en hviledag her på hytta siden det var så flott her. Motivasjonen for å holde oppe tempoet er også litt lavere nå som vi ser slutten, vet at vi ikke rekker frem til Nordkapp uansett og temperaturen er blitt så kald. Liz er ganske ferdig med tur og kunne tenkt seg å kastet teltet utenfor en klippe. Jeg ønsker å gå de siste par ukene, og Liz ønsker derfor å bli med. Jeg har også skikkelig hjemlengsel nå, men nyter også opplevelsen av å gå i fjellet, i alle årstider.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: The last few days we have been getting up really early. Usually I get up at 7, and Liz is up by 9:00. But now we both are up by the dot of 7. Don’t know why but pretty funny anyway. Today we could see the fog rolling into the mountain when we opened the tent door. We thought this would be another foggy day. But luckily the fog just rolled over us, so we stayed just on a hill below the fog.
Today there was not much sun, and a lot of wind. We had to use what clothes we had and the woolen gloves from grandma also came in handy. Short stop when we had lunch. Towards the end of the day we had to climb down from a height of 1000 meters to 300 meters. All this in just a couple of kilometres, so there was a lot of altitude and sore knees. Fantastic view with mountains, heather and forest.
When we arrived at Grannes camping, we checked into a large, beautiful cabin. This is an old campsite run by an elderly man who has lived here since he was 3 years old. It was very cheap to live here, and things are a bit worn. But it’s absolutely perfect for us, as we prefer cheap. In addition, we got a large cabin with a fridge, electricity, wood stove and kitchen. We could have stayed here for a week for the price of one night in the previous place. We decided to take another rest day here at the cabin as it was so great here. The motivation to keep up the pace is also a little lower now that we see the end, know that we won’t make it to the North Cape anyway and the temperature has become so cold. Liz is pretty much done with her trip and could imagine throwing the tent off a cliff. I want to go for the last couple of weeks and so Liz wants to come along. I’m also really homesick now, but I also enjoy the experience of walking in the mountains, in all seasons.

Benjamin Svanberg

👍👍👍