You are currently viewing Day 45 – Snøen forsvinner (The snow is disappearing)

Day 45 – Snøen forsvinner (The snow is disappearing)

Våknet opp till flott 17. Mai vær i dag. Vi begynte å følge kvistene ned mot hytta. Etter bare en kilometer blir vi møtt med ferske snøscooter spor som må være fra i går kveld. Sammen med snøscooter sporene ser vi fotavtrykk og kvistene forsvant. De tokk kvistene i går kveld! Det er veldig kjedelig å gå der de har fjernet kvistene, men heldighvis for oss kunne vi følge harde scooter spor der det egentlig skulle være kvistet løype. Enda bedre for da er sporet så hardt at vi kan ha litt pause fra trugene og gå rett på beina.

I dag var det 17. Mai, men ettersom vi ikke møtte en eneste person måtte vi stå for både tog, synging og spise is selv. Heldighvis nokk av is å ta av under beina våre slik at vi fortsatt kan spise oss mett på det i god tradisjon for 17. Mai.

Etter Finse kommer vi nå oftere til flekker uten snø, selv om vi egentlig befinner oss høyere opp. Skjønner hva folk mener med at det er lite snø i Jotunheimen. Hele veien ned til første hytte som er stengt var det flotte scooter spor. Det var benker utenfor hytta for å ta seg en god lunsj.

Etter hytta hadde vi plutselig ingen spor å følge, men heldighvis så kom kvistene tilbake. Det var veldig bratt opp rett etter hytta, samt veldig myk snø. Veldig slitsomt.

0 0 votes
Article Rating
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Janne Jensen

Hipp hipp hurra 🇧🇻🎺😂😂😂

Carol

Woke up to great May 17 weather today. We started following the twigs down towards the cabin. After only one kilometer we are greeted with fresh snowmobile tracks that must be from last night. Along with the snowmobile tracks, we see footprints and the twigs disappeared. They took the twigs last night! It is very difficult to walk where they have removed the twigs, but luckily for us we could follow hard scooter tracks where there should actually be twig trail. Even better because then the track is so hard that we can have a break from the snowshoes and walk straight on our feet.
Today was May 17(Norway’s National Independence Day), but since we did not meet a single person, we had to be in charge of both singing and eating ice cream ourselves. Luckily there is plenty of ice to take off under our legs so we can still eat our fill of it in good tradition for May 17th.
After Finse, we now come to spots without snow more often, even though we are actually higher up. Understand what people mean by the fact that there is little snow in Jotunheimen. All the way down to the first cabin that is closed there were great scooter tracks. There were benches outside the cabin to have a good lunch.
After the cabin we suddenly had no trace to follow, but luckily the twigs came back. It was very steep up right after the cabin, as well as very soft snow. Very tiring.

Dennis

Liked the blue sky.