You are currently viewing Day 124 – NPL boller på Teveletunet (NPL buns at Teveletunet)

Day 124 – NPL boller på Teveletunet (NPL buns at Teveletunet)

Nok en fantastisk dag. Flott vær, og helt fantastisk terreng. En god del stigning opp fra Grannes camping, også ganske greit å gå resten ned til Tevletunet. På veien opp skulle de ifølge kartet være en vei, så du kan se av bilde over at vi prøvde å haike. Men merkelig nok kom det ingen biler forbi på den veien.

Her etter vi kom til Hattfjelldal området går det i bølger. Vi går en dag opp på et fjell, også samme dag eller dagen etter går vi ned fra fjellet igjen. Stien mellom veien og fjellet er helt fantastisk, også med en gang du kommer opp på fjellet forsvinner de gode stiene. Vi har lært at alle disse stiene har sitt opphav fra tidligere tider når kuene var trent til å gå opp på fjellet for å beite, også gå ned til gården igjen på kvelden. Dette har opparbeided gode stier. I dag vedlikeholdes dette av dagsturister på begge sider av fjellet. Det er derfor disse stiene går igjennom alle disse gårdene i Hattfjelldal.

På Teveletunet ble vi invitert inn på kaffe og boller. Dette er vist en tradisjon de har, å gi vandrere NPL (Norge på langs) boller. Vi satt der inne og koste oss med boller og kaffe, og en hyggelig samtale i 3 timer. Der var også 2 venninner som gikk Norge på langs, men som var på vei sørover som også satte inne med oss og spiste boller.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Another fantastic day. Great weather, and absolutely fantastic terrain. A fair amount of climbing up from Grannes camping, also quite easy to walk the rest down to Tevletunet. On the way up, according to the map, there should be a road but strangely enough, no cars passed by on that road.
Here, after we got to the Hattfjelldal area, there are waves. One day we go up a mountain, also the same day or the next day we go down from the mountain again. The path between the road and the mountain is absolutely fantastic, even once you get up the mountain, the good paths disappear. We have learned that all these paths have their origin from earlier times when the cows were trained to go up the mountain to graze, also go down to the farm again in the evening. This has created good paths. Today this is maintained by day-trippers on both sides of the mountain. That is why these paths go through all these farms in Hattfjelldal.
At Teveletunet we were invited in for coffee and buns. This is apparently a tradition they have, to give buns to NPL (Norway along the way) walkers. We sat in there and enjoyed buns and coffee, and a pleasant conversation for 3 hours. There were also 2 girls who walked the length of Norway, but who were on their way south, who also sat in with us and ate buns.