You are currently viewing Day 113 – Hva gjør vi nå? (What do we do now?)

Day 113 – Hva gjør vi nå? (What do we do now?)

Utrolig fin dag. Varmt, sol og fint vær. Gått langs en bilvei nesten helt uten trafikk. Stort sett skog og fine vann. Store vann, så store at de kan forveksles med sjøen ofte.

I forbindelse med bryllup og saken jeg skal være vitne for i retten er det mye usikkerhet hva vi gjør nå. Vi er en dag for seine for å rekke å starte på 6 dagers etappen over Børgefjell. For å slippe å vente i 5 dager på denne siden av Børgefjell bestemte vi oss for å jukse for første gang på denne turen. For de siste 13,5km med til Røyrvik haiket vi. Det var damen som hadde ekspeditert oss på butikken på Skorovatn som plukket oss opp. Utrolig gøy å møte på henne igjen. Hun skulle helt inn til Røyrvik, så det passer veldig bra. I tillegg tok hun seg tiden til å vise oss en helt fantastisk teltplass, så vi var heldige med det!

Nå er vi her i Røyrvik og må regne litt på og sørge for at alt dette fint går opp før vi starter, spesielt hvis retten nå plutselig krever oppmøte. Retten er heller ikke sikre på om jeg må møte opp fysisk eller via video, så det gjør det vanskelig å planlegge. Men de har bedt oss å planlegge for video møte. I tillegg er pakken med nye sokker vi bestilte litt sein, så den er ikke rukket å bli levert. Mulig vi bare må droppe den pakken og begynne på Børgefjell med en gang. Spent på å prate med retten og se hva de er kommet frem til, og om de har en avklaring klar i det hele tatt, i morgen.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Incredibly beautiful day. Warm, sunny and fine weather. Walked along a road with almost no traffic. Mostly forest and nice water. Big waters, so big that they can often be mistaken for the sea.
In connection with the wedding and the case for which I will be a witness in court, there is a lot of uncertainty about what we will do now. We are a day behind schedule to start the 6-day stage over Børgefjell. In order not to have to wait for 5 days on this side of Børgefjell, we decided to cheat for the first time on this trip. We hitchhiked for the last 13.5 km to Røyrvik. It was the lady who had dealt with us at the shop in Skorovatn who picked us up. Incredibly fun to meet her again. She was going all the way to Røyrvik, so it fits very well. In addition, she took the time to show us an absolutely fantastic tent site, so we were lucky with that!
Now we are here in Røyrvik and have to calculate a bit and make sure that all this goes well before we start, especially if the court now suddenly demands attendance. The court is also not sure whether I have to appear physically or via video, so it makes planning difficult. But they have asked us to schedule a video meeting. In addition, the package of new socks we ordered is a little late, so it has not been delivered in time. Maybe we just have to drop that package and start at Børgefjell right away. Looking forward to talking to the court and seeing what they have come up with, and whether they have a clarification ready at all, tomorrow.

Benjamin Svanberg

👍👍👍