You are currently viewing Day 77 – Beitedyr og busskur (Grazing animals and bus shelter)

Day 77 – Beitedyr og busskur (Grazing animals and bus shelter)

Ikke så mye å oppdatere. Fulgt vei og asfalt hele dagen. Mye beitedyr og åkere rundt om. Du kan se på siste bildet vår siste innovasjon med staver som stativ for å lage seg benk med ryggstø. Helt fantastisk.

Gikk litt lengre for å komme nærmere Tynset vi ønsker å sjekke fingeren min på legekontoret etter den har blitt mer og mer rød nå over de siste par månedene. Noe usikker om det er noe å bry seg om, men etter anbefaling om å dra til legekontor etter en video konsultasjon med en lege satser vi på å få gjort dette i Tynset.

Ellers har vi også funnet ut at vi følger veien mellom Tynset og Røros og sparer en del høydemeter og distanse på den måten. Er snakk om en 4 dager ekstra å gå på asfalt så burde gå fort.

Motivasjonen og humør er bra, kroppene føles gode og Liz gjennoppbygger sin styrke dag for dag. Vi er takknemlige for at vi kunne starte opp igjen og at det har gått så fint.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Not much to update. Followed road and asphalt all day. Lots of grazing animals and fields around. You can see in the last picture our latest innovation with poles as a stand for making a bench with a backrest. Fantastic.

Went a little further to get closer to Tynset we want to check my finger at the doctor’s office after it has become more and more red now over the last couple of months. Somewhat unsure if there is anything to care about, but after the recommendation to go to the doctor’s office after a video consultation with a doctor, we aim to get this done in Tynset.

Otherwise, we have also found that we follow the road between Tynset and Røros and save a lot of altitude meters and distance that way. It Is about 4 days faster to walk this way so should go fast.

The motivation and mood are good, the bodies feel good and Liz rebuilds her strength day by day. We are grateful that we were able to start up again and that it has gone so well.

Benjamin Svanberg

Nice nice 👍