You are currently viewing Day 71 – Endelig tilbake, grusvei og tegn (Finally back, gravel road and rain)

Day 71 – Endelig tilbake, grusvei og tegn (Finally back, gravel road and rain)

Endelig tilbake i gåinga. Etter å ha ankommet veldig seint hjem søndag etter vi var i bryllup i helga, 4 timer søvn og nesten 7 timer med reising på mandag startet vi på nytt fra Mysuseter på mandag. Mye regn, og var meldt en tordenstorm på kvelden. Vi slapp heldighvis unna med mindre regn enn meldt, men fortsatt nokk til å bli ganske våte. Det var litt over 10 kilometer med grussti, vi gikk veldig fort både grunnet flott terreng og regn så vi ønsket ikke for mange pauser.

Vi er så heldige at Liz sin mor, Carol samt 3 av hennes venner, Debbie, Ulla og Eva, blir med oss for 2 netter her over Rondane. De tar bussen ut fra Straumbu. Utrolig morsomt å ha noen å gå med for noen dager. De er noen spreke og morsomme damer å gå med. Selv om de er noen år eldre enn oss går de fortere enn oss, så de er noen sprekinger!

Vel fremme på hytta fikk vi servert 3-retters middag og gikk tidlig til sengs. Vi var alle veldig slitne etter lite søvn, mye reising også en tur til hytta.

Rondane ser veldig vakkert ut, mye steiner flotte vann og noe grønt gress. Utrolig deilig å være tilbake i fjellet uten biler og asfalt veier igjen etter vi gikk ned fra fjellet når vi sleit med snø forholdene. Lenge siden vi har gått i fjellet nå. Har lengtet etter det.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Finally back on the walk. After arriving home very late on Sunday after we were at a wedding this weekend, 4 hours of sleep and almost 7 hours of travel on Monday, we started again from Mysuseter on Monday. Heavy rain, and a thunderstorm was reported in the evening. Luckily we escaped with less rain than reported, but still enough to get quite wet. It was a little over 10 kilometers with gravel path, we went very fast both due to great terrain and rain so we did not want too many breaks.

We are so lucky that Liz’s mother, Carol and 3 of her friends, Debbie, Ulla and Eva, stay with us for 2 nights here over Rondane. They took the bus out of Straumbu. Incredibly fun to have someone to go with for a few days. They are some lively and fun ladies. Even though they are a few years older than us, they go faster than us at times!

Once at the cabin, we were served a 3-course dinner and went to bed early. We were all very tired after little sleep, a lot of traveling also a trip to the cottage.

Rondane looks very beautiful, lots of rocks, beautiful water and some green grass. Incredibly lovely to be back in the mountains without cars and asphalt roads, after we went down from the mountain when we struggled with snow conditions. It’s been awhile since we’ve been hiking in the mountains now. Have longed for it.