You are currently viewing Day 70 – Opp, opp og mere opp (Up, up and more up)

Day 70 – Opp, opp og mere opp (Up, up and more up)

Fra dag 61 har vi stort sett bare gått nedover, men før eller siden måtte vel dette ta slutt? Etter å ha kommet til Otta må vi nå klatre opp til Rondane, så ble opp opp og mere opp i dag. Følte fine grusveier, da vi valgte å ikke følge hovedveien da vi er veldig leie av asfalt nå. Flott løype, godt vær og god motivasjon. Vi tenkte kanskje vi trengte to dager opp fjellet, men vi kom helt opp etter bare en dag. Vi er kommet til en bom hvor vi ikke kan komme oss ned fra fjellet igjen, før bryllupet vi skal tilbake til hvis vi går videre. Så i morgen har vi fått bestilt buss biletter for å komme oss hjem til Oslo.

På vei opp bakken i dag fikk vi enda et inspirerende sitat fra Liz sin søster Anna, sammen med et illustrerende bilde også tegnet av Anna. Utrolig motiverende ❤️

Dagens høydepunkt var å se på en edderkopp spise opp en eplebit som falt ned når vi spiste. Vi får virkelig føle på at dette er edderkopp land. Når vi slo opp teltet så vi edderkoppene kravle over hele teltet, I sko og I sekk. Litt ekkelt, så glad vi har en myggnetting for natta! 😊

Vi gleder oss veldig til å starte på Rondane når vi kommer tilbake.

5 1 vote
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

From day 61 we have mostly just gone downhill, but sooner or later this had to end, right? After coming to Otta we now have to climb up to Rondane. Up and more up today. Followed nice gravel roads. We chose not to walk the main road as we are very tired of asphalt now. Great trail, good weather and good motivation. We thought maybe we needed two days up the mountain, but we got all the way up after just one day. We have come to a place where we can not get down from the mountain again before the wedding if we hiked more days, so we have ordered bus tickets for tomorrow to get home to Oslo. We will return to this place after the wedding to continue our hike.
On the way up the hill today we got another inspirational quote from Liz’s sister Anna, together with an illustrative picture also drawn by Anna. Incredibly motivating.
The highlight of the day was watching a spider eat up a piece of apple that fell down when we ate. We really get the feeling that this is spider country. When we pitched the tent, we saw the spiders crawling all over the tent, in shoes and in sacks. A bit disgusting, so glad we have a mosquito net for the night!
We are really looking forward to starting at Rondane when we return.