You are currently viewing Day 69 – Siste dag av etappe 4 (Last day of leg 4)

Day 69 – Siste dag av etappe 4 (Last day of leg 4)

Litt kjedelig vei mellom Sjoa og Otta i dag. Mye asfalt, svinger og lite steder der du kunne sitte litt unna trafikk. Kjenner det skal bli godt å komme opp på fjellet igjen etter Otta. Motiverende at det er siste etappe inn til Otta.

Morsomt å gå igjennom Otta, se menneskelivet, alle butikkene, kjøpesenter osv. Uvant. Fikk hentet depot boksen vår, kjøpt inn mat og satt kursen videre ut av byen for å finne en teltplass. Campingen er 1,5 km feil vei, og ser ut til at vi må gå et stykke ut av Otta for å finne noe teltplass, så vi begynte å se litt etter rimelige alternativer inne i byen. Vi fant Killi Pensjonat som blir drevet av en kjempe hyggelig dame, som driver dette mer som en hobby etter at hun har pensjonert seg virker det som. Veldig billig og koselige rom med alt du trenger. Vi var slitne og ikke motiverte for å starte å gå ut av Otta, så glade for at vi fant dette stedet!

Killi Pensjonat brukes stort sett bare av pilegrimer som passerer, og er ikke noe særlig annonsert online. Mye kristne bilder og bibel vers rundtomkring i huset og på rommet. Hun kaldt oss også like gjerne for pilgrimer da vi også skulle gå langt.

Videre ser vi av tia at vi ikke rekker å begynne på Rondane før bryllupet vi må tilbake til, så målet nå blir å komme til Spranget, som er så langt vi kan ta taxi tilbake til når vi kommer tilbake etter bryllupet. Bussene har ikke begynt å få for sommeren enda desverre, ellers skulle det egentlig gå fra Otta og opp til mysusæter og videre til spranget. Det morsomme med at vi er så seine er at hyttene som egentlig skulle være stengt nå har åpnet, så det er litt ekstra gøy.

5 1 vote
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

A bit boring road between Sjoa and Otta today. Lots of asphalt, turns and little places where you could sit a little away from traffic. It will be good to get up in the mountains again after Otta. Motivating that it is the last leg to Otta.
Fun to walk through Otta, see human life, all the shops, mall, etc. Unusual. Got to pick up our depot box, bought food and headed further out of town to find a tent site. The campsite is 1.5 km the wrong way, and it seems that we have to walk a bit out of Otta to find some tent space, so we started looking for a bit of affordable alternatives in the city. We found Killi Pensjonat which is run by a very nice lady, who runs this more as a hobby after she has retired, it seems. Very cheap and cozy room with everything you need. We were tired and not motivated to start going out of Otta, so glad we found this place!
Killi Pension is mostly used only by passing pilgrims, and is not very advertised online. Lots of Christian pictures and bible verses around the house and in the room. She also called us pilgrims, as we also had to go far.
Furthermore, we see that we do not have time to start at Rondane before the wedding we have to return to Oslo for, so the goal now is to get to Spranget, which is as far as we can take a taxi back to when we return after the wedding. The buses have not started for the summer yet unfortunately, otherwise it would actually go from Otta and up to mysusæter and on to the jump. The funny thing about us being so late is that the cabins that were supposed to be closed have now opened, so it’s a little extra fun.

Benjamin Svanberg

😀😀👍👍