You are currently viewing Day 112 – Tung sekk (Heavy backpack)

Day 112 – Tung sekk (Heavy backpack)

Våknet opp til blå himmel. For en fantastisk start etter en god hviledag. Etter å ha byttet sekk og ha byttet til varmere soveposer er sekkene mye tyngre. Lurer litt på om vi har gått litt hardt ut for tidlig. Det er vanskelig å bestemme seg for hva vi trenger. For et par uker siden var nettene så kalde at vannet frøys til, og regn hver dag gjorde oss fryktelig kalde. Nå har det plutselig vært mange dager med mindre regn, mer sol og også varmere netter. Vi har altfor mye varmt utstyr i forhold til været nå. Å bytte utstyr igjen tar uker da vi må få sendt nytt utstyr og har en uke pause nå snart. Er det allerede for seint da og vi trenger varmt utstyr igjen innen vi får ny for sending? Mange andre klarer seg med mye mindre utstyr, men ikke vi. Vi hadde fått til en flott vekt som vi var fornøyd med før byttet i dag, men nå er vi noe usikker igjen. Skal prøve å revurdere igjen hva vi trenger, noe av luksusen vi har bært med tidligere må nok vurderes å sendes hjem nå.

Hele dagen var god og varm og vi kom ganske langt tross tunge sekker. Flott natur å gå i her og lite trafikk. Motivasjonen fikk seg en liten knekk med tyngre sekker, men håper dette bare er kortvarig med litt tilvenning og re planlegging.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Woke up to blue skies. What a fantastic start after a good rest day. After changing bags and changing to warmer sleeping bags, the bags are much heavier. Wondering if we have gone a little too hard too early. It is difficult to decide what we need. A couple of weeks ago the nights were so cold that the water froze, and rain every day made us terribly cold. Now there have suddenly been many days with less rain, more sun and also warmer nights. We have far too much warm equipment in relation to the weather now. Changing equipment again takes weeks as we have to send new equipment and have a week break soon. Is it already too late and we need warm equipment again before we get a new one for shipment? Many others manage with much less equipment, but not us. We had reached a great weight that we were happy with before the change today, but now we are somewhat uncertain again. Will try to reassess what we need, some of the luxuries we have carried with us in the past must probably be considered to be sent home now.

The whole day was good and warm and we got quite far despite heavy packs. Great nature to walk in here and little traffic. Motivation took a small hit with heavier bags, but I hope this will only be short-lived with some getting used to and good planning.

Benjamin Svanberg

👍👍