You are currently viewing Day 54 – E16 (Road with lots of traffic)

Day 54 – E16 (Road with lots of traffic)

I dag fortsatte ferden på E16. Vi møtte på et par lokale i løpet av dagen. Den ene påsto at vi var på helt feil kurs og sa at Kongsveien var inne i skogen, og ikke der vi gikk. Hun løp videre før vi fikk pratet noe mer med henne. Vi er tydeligvis i et område der Kongsveien er en populær sti. Den andre personen vi møtte sto parkert på siden av veien og prøvde å overbevise oss om at vi måtte gå til neste dnt hytte, som bare var rett rundt hjørnet. Til kirka og til venstre sa han. Lite skjønte han at det ville ta oss 3 dager å komme dit, vi ville trengt ski og hadde brukt 2 dager på omveien dit. Men uansett trivelig å prate med folk og få litt råd 😂

Ellers ikke så mye å fortelle fra i dag. Mye biler og tung trafikk. Bildene er stort sett fra små parallelle veier og stier. Blir lite bilder langs hovedveien. Kjenner det godt i musklene da vi ikke har vært vant til å bære så mye på ryggen. Regnet en del i dag, så fikk kjenne litt på at Liz gleder deg til å plukke opp en bedre regnjakke til neste postkontor.

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Today the journey continued on the E16. We met at a couple of locals during the day. One claimed that we were on the wrong course and said that Kongsveien was in the woods, and not where we were going. She ran on before we could talk to her any more. We are obviously in an area where Kongsveien is a popular trail. The other person we met was parked on the side of the road and tried to convince us that we had to go to the next dnt cabin, which was just around the corner. To the church and to the left, he said. Little did he know that it would take us 3 days to get there, we would need skis and had spent 2 days on the detour there. But anyway nice to talk to people and get some advice.
Otherwise not much to tell from today. Lots of cars and heavy traffic. The pictures are mostly from small parallel roads and paths. There will be few pictures along the main road. Feels good in the muscles as we have not been used to carrying so much on our backs. It rained a lot today, so I got to feel a little that Liz is looking forward to picking up a better rain jacket at the next post office.

Janne Jensen

Arti å følge dere på veien gjennom Norge, å få se bilder og høre historier dere opplever underveis. Få lov til å dele både glede og slit. Fulgte dere på kartet til butikken å gledet meg stort når dere nådde den, kjente jubelen deres for å få mat mat å nam nam kansje gotteri. Go klem til dere begge vikingene våre