You are currently viewing Day 115 – Vi elsker Børgefjell (We love Børgefjell)

Day 115 – Vi elsker Børgefjell (We love Børgefjell)

Børgefjell er flott. Det er fantastiske utsikter. Vi kan gå rundt alt av topper. Med gode tips fra andre turgåere har vi fått valgt en rute uten vading opp til knær og lår foreløbig. Største utfordringen er at det føles veldig øde å ikke gå langs sti og for utadvendte Liz føles det veldig øde og helt utenkelig å skulle møte noen, for hva er sjansen at de skulle gå akkurat her?

I dag gikk vi rundt store kjukkelvatnet. Utrolig flott vann, med isbre og 1700 meters topper som bakgrunn. Når vi stoppet for å spise lunsj gikk en hel reinsdyrsflokk vandrende rett forbi oss. Relativt nærme, men de brydde seg ikke mye om oss. Glad for at tidligere aggressiv oppførsel ikke gjentok seg. Tror det hjelper at vi ikke skremmer de avgårde men lager lyd så de vet hvor vi er og dermed ikke overrasker de.

Stort sett overskyet og kaldt. Med alt av klær vi har med oss nå holder vi fint varmen og det er helt fint å gå. Nå er vi glade bare vi slipper unna kraftig vind og regn. Der har vi vært heldige til nå. Lite vind og lite regn. Vi får også brukt solcelle panelet stort sett det meste av dagen. Relativt sakte lading i overskyet vær, men det hjelper uansett på.

Fant nok en fin teltplass. Vi slo opp telt allerede i fem tiden, og det var deilig å nyte en rolig kveld i teltet. Vi fikk til og med litt ettermidagssol som varmet opp teltet. Vi fikk følelsen at det var skikkelig varmt, så når vi gikk ut av teltet for å gå på do, tenkte vi ikke på den intense vinden. Det ble en skikkelig kald og rask do tur der vinden beit godt rett igjennom det tynne ullaget vi hadde på kroppen. Neste gang tror jeg vi blir å huske jakka også.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Børgefjell is great. There are fantastic views. We can go around all of the peaks. With good tips from other hikers, we have been able to choose a route without wading up to the knees and thighs for the time being. The biggest challenge is that it feels very desolate not to walk along the path and for extroverted Liz it feels very desolate and completely unthinkable not to meet someone, but what are the chances that they would walk right here?
Today we walked around a big lake. Unbelievably beautiful water, with glaciers and 1,700 meter peaks as a background. When we stopped for lunch, a herd of reindeer wandered straight past us. Relatively close, but they didn’t care much about us. Glad that past aggressive behavior didn’t repeat itself. I think it helps that we don’t scare them away but make noise so they know where we are and thus we don’t surprise them.
Mostly cloudy and cold. With all the clothes we have with us now, we keep well warm and it’s perfectly fine to walk. Now we are happy as long as we escape strong wind and rain. We have been lucky so far. Little wind and little rain. We also get to use the solar panel for most of the day. Relatively slow charging in cloudy weather, but it helps anyway.
Found another nice tent site. We pitched our tent at five o’clock, and it was lovely to enjoy a quiet evening in the tent. We even got some afternoon sun which warmed up the tent. We got the feeling that it was really hot, so when we went out of the tent to go to the bathroom, we didn’t think about the intense wind. It was a really cold and fast trip where the wind bit right through the thin wool layer we had on our bodies. Next time, I think we’ll have to remember our jackets too.