You are currently viewing Day 51 – Siste dag med truger (Last day with snowshoes)

Day 51 – Siste dag med truger (Last day with snowshoes)

Med fryktelig uvær i morgen, og de neste dagene, og med tanke på at dette kanskje var siste dag med truger hadde vi fryktelig god motivasjon for å starte og komme oss ned fra fjellet og til neste hytte.

På morgenen fikk vi meldinger fra mine foreldre om at de hadde funnet en løsning for å sende hjem vinter utstyret vårt. Utrolig takknemlig for at de har ringt rundt og funnet ut hvordan vi kan kvitte oss med vinter utstyret vårt, uten å måtte bære det for langt langs en stor vei.

Vi startet på 1600 meter over havet, hvor vind og regn var veldig kraftig og ubehagelig. Hvis det ikke hadde vært for at det skulle blitt dårligere vær, med 20cm snø og full storm her i morgen, hadde vi nok ikke gått i slikt et vær. Mye myk snø og tungt, men heldighvis så fikk vi ingen store overraskelser som forsinket oss noe særlig. Været ble litt bedre etterhvert som vi kom ned til 1000 meter over havet.

Glade for at vi er ferdig med å følge disse elvene måtte vi fortsatt foreta noen siste skumle elve kryssinger.

Grunnet anleggsarbeid opp mot der vi kom fra, kom vi til en brøytet anleggsvei, som vi kunne følge hele veien ned til hytta. Dette hjalp veldig mye, da vi slapp å ta av og på trugene hele tiden i høyden der vi er i mellomfasen mellom sommer og vinterføre.

Tippi, pulken vår, er veldig ødelagt etter kilometer med sommerløyper, asfalt og grusvei. Hun blir nok brukt som emballasje for å sende alt hjem, men etter det er nok hun mat for søppla.

Vi var utrolig glade for å endelig komme til hytta i dag. Føles utrolig godt å være ferdige med pulk og truger nå.

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dennis

Part 1
With terrible storm tomorrow, and the next few days, and considering that this might be the last day with snowshoes, we had terribly good motivation to start and get down from the mountain and to the next cabin.

In the morning we received messages from my parents that they had found a solution to send home our winter equipment. Incredibly grateful that they have called around and found out how we can get rid of our winter gear, without having to carry it too far along a major road.

We started at 1600 meters above sea level, where wind and rain were very strong and unpleasant. If it had not been for the worse weather, with 20cm of snow and full storm this morning, we probably would not have gone in such a weather. Lots of soft snow and heavy, but luckily we did not get any big surprises that delayed us much. The weather got a little better as we got down to 1000 meters above sea level.

Benjamin Svanberg

Hey Dennis, thanks for translation. Carol has translated the first 50 of our posts and she would love to continue to do this job for us, so we would appreciate if you would let her continue to translate the posts for us.

Dennis

Part 2
Glad we’re done following these rivers, we still had to make some last scary river crossings.

Due to construction work up to where we came from, we came to a plowed construction road, which we could follow all the way down to the cabin. This helped a lot, as we did not have to take off and on the snowshoes all the time at the height where we are in the intermediate phase between summer and winter.

Tippi, our sledge, is very ruined after kilometers of summer trails, asphalt and gravel road. She is probably used as packaging to send everything home, but after that she is probably food for the garbage.

We were incredibly happy to finally get to the cabin today. Feels incredibly good to be done with sledges and snowshoes now.

Benjamin Svanberg

Hey Dennis, thanks for translation. Carol has translated the first 50 of our posts and she would love to continue to do this job for us, so we would appreciate if you would let her continue to translate the posts for us.