You are currently viewing Day 46 – Motivasjon = 0 (Motivation = 0)

Day 46 – Motivasjon = 0 (Motivation = 0)

Dagen i dag var hard. Fikk liksom en psykisk knekk og alt var bare helt dritt, feil og vanskelig. Gråt og fortvilelse var også tilstede. Ikke alle dager er like flott. Har ikke noe spesifikt å knytte alle følelsene til, men Liz hjalp meg gjennom dagen, og får kjenne på en stor takknemlighet for at jeg har mulighet til å gå slik en tur med henne. Vi nyter gode dager sammen, og vi kjemper sammen de harde dagene. Det er fantastisk å føle på det, spesielt i ettertid når jeg sitter i en varm hytte og skriver dette.

Mere ned enn opp i dag, noen timer med regn på slutten. Ganske myk snø, så veldig slitsomt å gå. Veldig motiverende å komme til hytta etter å ha gått våte i regn. Musklene var skikkelig støle i dag.

0 0 votes
Article Rating
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Janne Jensen

Kjære Benjamin og Liz. Ja når det ikke hjelper med stål i bein 🦿og armer🦾 å rå viljestyrke i motstrømsbasseng dag på dag, ja da tror jeg de fleste på en slik ekstrem ekspedisjon som dere er på nå får oppleve en knekk😰. Godt å høre at det nærmer seg slutten på å gå i denne mellom årstiden unner dere virkelig lettere dager 💓. Dere har bare en helt rå utholdenhet å viljestyrke heier på dere 👌🇧🇻

Carol

English translation: Today was a hard day. Got kind of a mental breakdown and everything was just completely crap, wrong and difficult. Crying and despair were also present. Not all days are equally wonderful. Do not have anything specific to relate all the feelings to, but Liz helped me through the day, and get to feel a great gratitude that I have the opportunity to go on such a trip with her. We enjoy good days together, and we together we battle the hard days. It’s wonderful to feel it, especially afterwards when I sit in a warm cabin and write this.
More down than up today, a few hours of rain at the end. Pretty soft snow, so very tiring to walk. Very motivating to come to the cottage after getting wet in the rain. The muscles were really stiff today.

Dennis

Having a partner with you during life’s ups and downs makes all the difference. How fortunate you two are!