You are currently viewing Day 96 – Masse målte (Lots of cloudberries)

Day 96 – Masse målte (Lots of cloudberries)

Våknet opp til et helt fantastisk vær. Sol og blå himmel. Lagde oss både frokost og lunsj, startet turen ut fra hytta. Det er merkelig hvor fort vi blir vant til luksusen med å sove på hytter. Sykt digg! Varme, gass stekeplate, spisebord og en sofa er utrolig deilig! De første fem kilometerne gikk nede i skogen. Skikkelig gjørmete og buskene vokste tett. Været i dag er bare helt fantastisk. Veldig varmt, og av en eller annen rar grunn er de enorme mengdene med mygg borte. Ble de blåst bort i det dårlige været vi har hatt de siste dagene? Eller kommer de tilbake snart? Altså de er ikke helt borte og fryktelig irriterende fortsatt, men er ikke slik at de flyr inn i kjeften og øret og alt på en gang så man ikke kan stoppe engang. Vi kom etterhvert til en flott liten koie som var åpen for bruk. Her fikk vi spist lunsj med bord og stoler. Her fant vi igjen flere kjente navn fra de vi har møtt på i gjesteboka, så populært stopp dette ser det ut til.

Mens vi tidligere bare har kommet over enkelte moltebær som har vært modne, kom vi nå over hele enger fulle av moltebær. Så det ble flere stopp for å plukke og spise moltebær. Utrolig morsomt.

Stien er veldig slitsom, men mye opp fra fjellet, og ned til skogen igjen. Vi går liksom på tregrensen, og ser ut til at stien prøver å krysse denne grensen så mye som mulig, helst i så bratt bakke som mulig.

Vi kom oss halveis til neste hytte Bellingstua, og etter det vi har hørt skal stien bli litt bedre etter det, så vi er veldig glade og spente på det. Vi slo opp telt på en flott topp med fantastisk utsikt. Deilig med litt vind for å slippe unna alt av insekter. Det var så varmt og deilig at vi kunne sitte utenfor teltet og nyte solnedgangen.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Woke up to absolutely fantastic weather. Sun and blue sky. We made both breakfast and lunch, and started the trip out of the cabin. It’s strange how quickly we get used to the luxury of sleeping in cabins. Heat, gas stove, dining table and a sofa are incredibly luxurious! The first five kilometers were down in the forest. Really muddy and the bushes grew thick. The weather today is just absolutely fantastic. Very hot, and for some strange reason the huge amount of mosquitoes are gone. Were they blown away in the bad weather we’ve had the last few days? Or will they return soon? In other words, they are not completely gone and still terribly annoying, but are not such that they fly into the mouth and ear and everything at once so that you cannot even stop. We eventually came to a great little berth that was open for use. Here we had lunch with a table and chairs. Here we again found several well-known names from those we have met in the guestbook, so this seems to be a popular stop.
Whereas previously we had only come across a few mulberries that had been ripe, we now came across entire meadows full of mulberries. Also there were several stops to pick and eat cloudberries. Incredibly fun.
The path is very tiring, but a lot of up the mountain, and down to the forest again. We are sort of walking on the tree line, and it seems that the path tries to cross this line as much as possible, preferably on as steep a slope as possible.
We made it halfway to the next cabin, Bellingstua, and from what we’ve heard the path will get a little better after that, so we’re very happy and excited about that. We pitched a tent on a great peak with a fantastic view. Delicious with a bit of wind to get rid of all the insects. It was so warm and lovely that we could sit outside the tent and enjoy the sunset.

Benjamin Svanberg

Thanks Carol 👍👍👍