You are currently viewing Day 40 – Våknet til snøfolk, bare og gå tilbake i senga (Woke up to snow blizard, just go back to bed)

Day 40 – Våknet til snøfolk, bare og gå tilbake i senga (Woke up to snow blizard, just go back to bed)

Etter å ha sett på værmeldingen i går viste vi at det kom til å bli værst på morgenen. Når vi sto opp og så snøstormen på utsiden fyrte vi ekstra i peisen, la oss ned på sofaen igjen og tokk det rolig. Det roet seg ikke før i 14 tiden, så først da pakken vi sammen å begynte på dagens etappe. Med varmere temperaturer og mer nedbør i morgen er det bedre å komme seg noen høydemeter opp så vi slipper så mye regn. All påfylling av godteri, sjokolade og chips kom godt med for å sitte inne på formiddagen og nyte å se på uværet på utsiden av hytten.

Etter å ha sett en stor haug med kvister her på hytta, har tidligere erfaring vært at de faktisk har fjernet kvistene, så vi var veldig spente om vi ville ha kvister å følge i dag. Heldighvis var ikke dette tilfelle. Mange av kvistene har falt ned etter alt det dårlige været og lite sikt gjør det vanskelig å finne de resterende kvistene, men veldig glade for alle kvistene vi finner, gjør ting mye lettere.

Å gå i dag var både kaldt, tungt i dyp myk snø og lite sikt grunnet snøfokk og tåke. I tillegg var det en god del oppoverbakker. Snøen ble litt bedre etter å ha klatret noen høydemeter, men fortsatt veldig myk og tung å gå i. Ikke den beste dagen akkurat.

Til vår store overraskelse hadde super lim pakken begynt å lekke inni førstehjelpskrinet, så alt inni der er limt fast til hverandre. Det blir en morsom rydde jobb til neste hytte.

Alle varme mose flekker vi vanligvis setter opp teltet på var nedsnødd, så teltplassen ble på snø i dag.

I dag gikk vi 7 km, det er 20 igjen til Finse. I slikt et dårlig vær kan det være vi trenger en natt til i telt før vi når frem. Vi får se.

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English Translation: After looking at the weather forecast yesterday, we showed that it was going to be the worst in the morning. When we got up and saw the snowstorm on the outside, we fired extra into the fireplace, lay down on the sofa again and took it easy. It did not calm down until 14 o’clock (2pm), so only then did we pack together to start on today’s stage. With warmer temperatures and more precipitation tomorrow, it is better to get a few meters up so we avoid so much rain. All the refills of sweets, chocolates and chips came in handy as we sat inside in the morning and enjoyed watching the storm outside the cabin.
After seeing a large pile of twigs here at the cabin, previous experience has been that they have actually removed the twigs. Still we were very hopeful that we would have twigs to follow today. Fortunately, this was the case. Many of the twigs have fallen down after all the bad weather and low visibility makes it difficult to find the remaining twigs, but very happy with all the twigs we did find, making things much easier.
Walking today was both cold, heavy in deep soft snow and low visibility due to snowdrifts and fog. In addition, there were a good number of up-hills. The snow got a little better after climbing a few meters, but still very soft and heavy to walk in. Not the best day exactly.
To our great surprise, the super glue package had started to leak inside the first aid box, so everything inside is glued to each other. It will be a fun cleaning job for the next cabin.
All the warm moss spots we usually set up the tent on were snowed in, so the tent site was on snow today.
Today we walked 7 km (4.3 mi), there are 20 left to Finse. In such bad weather we may need another night in a tent before we arrive. We’ll see.

Karl

Wow. What an adventure. I found a good translation app Norwegian Trulingo to follow you guys. I hope your travels go well