You are currently viewing Day 78 – Sover på åkern (Sleeping in the field)

Day 78 – Sover på åkern (Sleeping in the field)

Våknet opp tidlig og kom oss avgårde for å gå innom legekontoret. Vi la på noe anti bakteriell krem anbefalt av doktor dagen før over video, og såret åpnet seg fint, allerede før vi kom til legekontoret. Når vi litt etterpå kom dit tokk de en rask titt også fikk vi beskjed om at det ikke var noe å være redd for nå som såret har åpnet seg og tømmer seg selv for bakterier. Fint å vite før vi forsvinner mer opp på fjellet og blir mindre tilgjengelige.

Vi fikk ny boks med forsyninger i Tynset i dag. Morsomt med masse påfyll av diverse greier. Sekkene er blitt tunge igjen nå. Vi har dog litt mye mat med den nye ruta med å følge bilveien et par dager.

Lite å si om ruta i dag. Fint vær å gå i. Shorts og T skjorte. På kvelden ble temperaturen utrolig høy og vi satt ved camp i sola å koste oss i flere timer. Det er bare åkrer og jorder overalt her, så vi spurte en bonde om vi kunne campe på åkeren hans, noe vi fikk lov til. Så takknennelig for det. Vi fikk også lov til å fylle vann fra hageslangen hans til morgenen. Helt perfekt 😀

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Woke up early and left to go to the doctor’s office. We applied some anti-bacterial cream recommended by the doctor the day before over video, and the wound opened nicely, even before we got to the doctor’s office. When we got there a little later they took a quick look and we were also told that there was nothing to be afraid of now that the wound has opened and empties itself of bacteria. Nice to know before we disappear more up the mountain and become less accessible.

We got a new box with supplies in Tynset today. Fun with lots of refills of various things. The sacks have become heavy again now. However, we have a bit of food with the new route of following the road for a couple of days.

Little to say about the route today. Nice weather to go in. Shorts and T-shirt. In the evening the temperature was incredibly high and we sat by the camp in the sun to enjoy ourselves for several hours. There are only fields and fields everywhere here, so we asked a farmer if we could camp in his field, which we were allowed to do. So grateful for that. We were also allowed to fill water from his garden hose until the morning. Absolutely perfect 😀

Benjamin Svanberg

👍👍👍