You are currently viewing Day 36 – Liten og fin etappe til Sandhaug (Short and nice leg to Sandhaug)

Day 36 – Liten og fin etappe til Sandhaug (Short and nice leg to Sandhaug)

Våkent opp til godt vær, fantastiske forhold med temperaturer rundt 0, sol og nesten vindstille. Hard snø og mye nedover til Sandhaug. En av få dager der det var lunt nokk til å bare sitte på en mose flekk å ha lunsj uten å fryse. Deilig å ikke måtte sette opp tarpen.

Når vi kom til hytta møtte vi på både Lukas, arbeidere på Sandhaug og to stk som skulle med pulk til Haukeliseter. Arbeiderne hadde kjørt opp med store beltebiler for å forsyne hytta før sommeren, så håper vi kan få god nytte av gode spor fra dem i morgen.

Thomas og Harald som skulle til Haukeliseter kunne fortelle om en del nedbør og kuling i kastene om to dager. De anbefalte oss å sørge for å søke ly før dette og ikke gå så mye i det været, da kombinasjonen regn vind ikke er helt heldig. Vi bestemte oss derfor for å pakke mest mulig på kvelden, og stå opp tidlig i morgen for å utnytte siste dagen med godt vær for å komme lengst mulig til neste hytte før det dårlige været skulle komme. Det skulle være mye nedover, så kanskje kunne vi rekke å komme til neste hytte. Vi hadde avtalt å skulle få levert noe matvarer på Dyranut, men det var egentlig ikke før til i overimorgen, så noe usikker hva vi gjør hvis vi kommer så langt. Eventuelt mulig å telte i ly av Dyranut hvis det blåser mye. Hvis maten allerede er der så kanskje vi rekker videre til neste hytte før været blir for dårlig. Vi får se det ann i morgen.

Dyranut er egentlig et flott betjent fjellhotell på lik linje med Haukeliseter. Grunnen til at vi ikke kan sove der er at de er stengt for oppussing, da de driver med montering av solcellepanel der. Ellers hadde nok det enkleste vært å sjekke inn der, men det er ikke mulig denne gangen.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English Translation: Woke up to good weather, fantastic conditions with temperatures around 0 C (32F), sun and almost no wind. Hard snow and a lot down to Sandhaug. One of the few days where it was warm enough to just sit on a bare spot to have lunch without freezing. Lovely not to have to set up the tarp.
When we arrived at the cabin, we met both Lukas, workers at Sandhaug and two who were going on a sled to Haukeliseter. The workers had driven up with large tracked vehicles to supply the cabin before the summer, so we hope we can get good use of good tracks from them tomorrow.
Thomas and Harald, who were going to Haukeliseter, told about a lot of precipitation and gale force winds in two days. They advised us to make sure to seek shelter before this and not go so much in that weather, as the combination rain and wind is not entirely lucky. We therefore decided to pack as much as possible in the evening, and get up early in the morning to take advantage of the last day with good weather to get as far as possible to the next cabin before the bad weather should come. It was going to be a lot downhill, so maybe we could get to the next cabin. We had agreed to have some food delivered to Dyranut, but not until the day after tomorrow, so not sure what we will do if we get this far. It may be possible to camp in the shelter of Dyranut if it blows a lot. If the food is already there then maybe we will make it to the next cabin before the weather gets too bad. We’ll see tomorrow.
Dyranut is actually a great serviced mountain hotel on a par with Haukeliseter. The reason why we can not sleep there is that they are closed for renovation, as they are installing solar panels there. Otherwise it would probably have been easiest to check in there, but it is not possible this time.