You are currently viewing Day 62 – Fjellveien (The mountain road)

Day 62 – Fjellveien (The mountain road)

Nå har vi handlet inn mat for 6 dager, så føler på at sekkene er litt tyngre enn den har vært de siste par dagene med butikk annenhver dag. Også en del fersk mat, som vi spiser opp ila første dagen, deriblant 2 liter melk, så det blir fort lettere etter å ha spist et par lunsjer.

Vi har også funnet ut at det skal gå et maraton over fjellet på lørdag, og da stenger de veien for 3 timer, så det blir utrolig deilig å gå på den fine veien uten biler.

Stort sett overskyet og flott, ingen regn. Vi er tilbake på trafikkert bilvei og asfalt nå. Heldighvis ikke så mye trailere her, da veien er smal og ekkel når de passerer. Litt utpå dagen lettet skyene og vi fikk flott solvær. Fantastisk å sitte i teltet I sola. Første kvelden vi har følt på sånn varme i teltet. Satte skikkelig pris på det mens vi kokte spagetti ali Capri, samt mac’n cheese til desert. Når sola gikk ned stupte temperaturen fort da vi befinner oss ganske høyt opp nå.

Valdresflya som fjellovergangen her heter, har en helt fantastisk utsikt over fjellene. Det er mye oppover, kombinert med stor oppakning, så vi var utrolig slitne når vi tok kvelden. Vi slo opp telt ved Bygdin hotell, som var stengt. Ifølge kartet skulle vi vært rett ved vannkanten, men også dette vannet er veldig nedtappet, så vannet er jo helt borte! Du kan se i bildet under hvordan båten ligger til kai, men vannet mangler…

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English Translation: Now we have bought food for 6 days, so feel that the bags are a little heavier than it has been the last couple of days with shop every other day. Also some fresh food, which we eat in the first day, including 2 liters of milk, so it quickly becomes easier after eating a couple of lunches.
We have also found out that there will be a marathon over the mountain on Saturday, and then they close the road for 3 hours, so it will be incredibly nice to walk on the nice road without cars.
Mostly cloudy and nice, no rain. We are back on a busy road and asphalt now. Luckily not so many trailers here, as the road is narrow and nasty when they pass. A little later in the day the clouds eased and we got great sunshine. Fantastic to sit in the tent in the sun. The first night we have felt such warmth in the tent. Really appreciated it while we cooked spaghetti ali Capri, as well as mac’n cheese for dessert. When the sun went down the temperature dropped quickly as we are quite high up now.
Valdresflya, as the mountain pass here is called, has an absolutely fantastic view of the mountains. It’s a lot uphill, combined with big packs, so we were incredibly tired when evening came. We pitched a tent at Bygdin hotel, which was closed. According to the map, we should have been right by the water’s edge, but also this water is very drained, so the water is completely gone! You can see in the picture above how the boat is at the quay, but the water is missing…

Anne-Karinne, Besse mum

Hei på dere.
Ja flott at været ble bra….det går mot bedre tider. Båten som ligger på land nå er en fornøyelse å ta vestover. Se på kartet hvor den går…. Next time. Kanskje dere snuser/snuste på Haugseter. Det er så vakkert der oppe. 🌺😊🌺. Ha en fin Pinse og Sara på kafeen hilser. Hun syntes det er utrolig denne turen deres. På Syndin blåser det friskt. Antagelig hos dere også. Mange gode tanker fra meg. 🌺❣️🌺❣️🌺 til dere to.

Benjamin Svanberg

Hey hå Besse!
Åhh woaw, kanskje vi får komme tilbake en annen sommer når det er mer vann på Bygdin å ta den innover fjorden der. Jotunheimen er helt utrolig flott så kommer garantert tilbake 😍 joa har vært mye vind her. Ble ikke noe rundtur til Haugseter men fint å vite at det finnes for en annen gang! Man får mye gode ideer for andre turer ila denne turen 🤗 du får ha en god sommer videre på Sydin 😀

Benjamin Svanberg

Thanks Carol 👍👍👍