You are currently viewing Day 111 – Nytt utstyr og hviledag (New gear and rest day)

Day 111 – Nytt utstyr og hviledag (New gear and rest day)

I det butikken åpnet sto vi utenfor. Klar for å kjøpe inn egg og bacon for frokost, samt hente alle pakkene vi har fått sendt hit. Mye endring i utstyr da det mange netter nå har vært fryktelig kaldt, og vi trenger varmere utstyr. De siste dagene har vært varme igjen, men vi ønsker heller å være på den sikre siden før vi skal over Børgefjell.

Det ble mye å pakke om, da jeg også måtte bytte sekk for å få plass til alt det større utstyret. Måtte også planlegge et par nye bokser og få forespurt de der hjemme til å få disse sendt ila neste uke.

Ble også litt planlegging for å se hvor vi er når vi skal inn til Bodø ifm et bryllup, i tillegg til at jeg er kalt inn som vitne til en rettssak. Det ble til at vi enten må vente i Røyrvik i 5 dager, eller jukse 1 dag for å rekke gjennom Børgefjell før denne rettsaken, så nå er planen å gå til Røyrvik, før vi deretter tar taxi 20 minutter opp til Namsvatnet, 15km. På andre siden av Børgefjell må vi ha litt over en uke med pause for bryllupet og rettsaken, før vi starter opp igjen.

Når alt var klart og ferdig pakket ned hva vi ønsket å sende tilbake, gikk vi tilbake til butikken for å få det sendt hjem igjen. Det var ikke mer tid enn at vi kom nesten når det stengte igjen. Vi fikk sendt pakken, de hjalp oss der på butikken også med å printe litt mer kart over Børgefjell da vi etter tips fra andre turgåere vurderer en annen rute som vi ikke har kart fra. Butikken hadde også en liten kafé med softis. Nam! Vi kjøpte inn mye mat for å lage middag, dro hjem til hytta og begynte kokkeleringen. Det ble mye mat. Altfor mye. Heldighvis traff vi på Michael som gjerne spiste litt med oss. Veldig trivelig kar som var veldig godt kjent i området herfra og nordover der vi skal gå. Veldig gøy å få litt tips og høre hans erfaringer der. Til kvelds stekte han laks til oss. En hviledag full av fersk mat. Helt konge!

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

When the store opened, we stood outside. Ready to buy eggs and bacon for breakfast, as well as pick up all the packages we’ve had sent here. Lots of changes in equipment as it has been terribly cold for many nights now, and we need warmer equipment. The last few days have been warm again, but we would rather be on the safe side before we go over Børgefjell.
There was a lot of repacking, as I also had to change my bag to make room for all the larger equipment. Also had to plan a couple of new boxes and have requested those at home to send to them next week.
It was also a bit of planning to see where we will be when we go to Bodø for a wedding, in addition to the fact that I have been called in as a witness to a court case. It turned out that we either have to wait in Røyrvik for 5 days, or cheat 1 day to get through Børgefjell before this trial, so now the plan is to go to Røyrvik, before we then take a taxi 20 minutes up to Namsvatnet, 15km. On the other side of Børgefjell, we must have a little over a week of break for the wedding and the trial, before we start up again.
When everything was packied up that we wanted to send back, we went back to the store to have it sent home. We arrived almost when it closed again. We sent the package, then they also helped us at the shop to print a little more maps of Børgefjell as, following tips from other hikers, we are considering another route for which we do not have a map. The shop also had a small cafe with soft ice cream. Yum! We bought a lot of food to make dinner, went home to the cabin and started cooking. There was a lot of food. Too much. Luckily we met Michael who was happy to eat with us. Very pleasant fellow who was very well known in the area from here to the north where we are going. Very fun to get some tips and hear his experiences there. In the evening he fried salmon for us. A rest day full of fresh food. Awesome!

Benjamin Svanberg

👍👍👍

Carla Heidegger

Happy Day 111! You guys are amazing! Love the pictures and updates. Wishing you all the best as you continue on!

Benjamin Svanberg

Hey thanks so much Carla for motivating words! 😀