You are currently viewing Day 90 – Etterlengtet solværsdag (Much appreciated sunny day)

Day 90 – Etterlengtet solværsdag (Much appreciated sunny day)

Jippi! Endelig en dag med blå himmel, varme og sol! I dag trasket vi videre i mye gjørme, myr og våt sti. Terrenget varierte mye, så var også en del skog, en del fin sti, en del fjellsti. Når vi kom ned til Kluksdal var vi litt spente på stien videre til Teveletunet. Trodde kanskje det ikke kom til å være noe særlig sti i det hele tatt. Hvem går der liksom? Med så flotte fjell rundt. Viste seg å være en flott sti. Mye mindre myr enn tidligere, godt merket og deilig å gå. Er bare 8 km igjen til neste proviantboks ved Teveletunet i morgen.

Vi har fått en del små sår nå i det siste. Så hver kveld blir å rense og dekke til det som er av sår på fingre og føtter. Sårene på føttene gror utrolig sakte når vi hver dag går i gjørmete myr. Nå kjører vi litt mer aggressivt med skikkelig dekning av sår, sårvask og anti bakteriell krem. Det er 28,5 km til Angeltjønnhytta. Vi ønsker å ta oss en hviledag når vi kommer dit. Håper vi kan bruke den til at sårene på føttene spesielt kan rekke å gro litt innimellom den røffe behandlingen.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Yippee! Finally a day with blue skies, warmth and sun! Today we trudged on through a lot of mud, mire and wet path. The terrain varied a lot, so there was also some forest, some nice path, some mountain path. When we got down to Kluksdal, we were a little excited about the path to Teveletunet. Thought maybe there wasn’t going to be any special path at all. Who goes there anyway? With such beautiful mountains around. Turned out to be a great trail. Much less bog than before, well marked and lovely to walk. There are only 8 km left to the next provision box at Teveletunet tomorrow.

We’ve had quite a few small wounds lately. So every evening we clean and cover wounds on fingers and feet. The wounds on the feet heal incredibly slowly when we walk in muddy bogs every day. We can walk a little more aggressively with proper wound coverage, wound wash and anti-bacterial cream. It is 28.5 km to Angeltjønnhytta. We want to take a rest day when we get there. Hope we can use it so that the wounds on the feet, in particular, can heal a little in between the rough treatment.