You are currently viewing Day 80 – Fra togstasjon til togstasjon (From train station to train station)

Day 80 – Fra togstasjon til togstasjon (From train station to train station)

Vi var blitt glad i disse togstasjonene. Både Tolga i går natt og Os i kveld har togstasjon med toalett, lading og vaske muligheter. Veldig snedig. Disse byene er også små nokk til at man enkelt finner et sted å campe her. I tillegg er det butikk for å skaffe seg litt ekstra godbiter til morgen og kvelds, helt konge.

I dag var det meldt dårlig vær og torden, så vi gikk å ventet på fryktelig dårlig vær hele dagen. Men det kom liksom aldri. Kom små regn av og til og sol av og til. Vi kunne også høre torden lengre unna, men ellers egentlig en helt grei dag.

Avsluttet dagen med å slå opp camp i en liten park rett ved togstasjonen. De holdt på å pakke ned etter at bytte sentralen hadde vært åpen i dag, så der kom vi i kontakt med Merete og Ingunn som begge jobbet som frivillige der. Vi fikk høre litt om hvordan dette fungerte og vi fikk også tilbud om kake, kaffe og vafler som var til overs på kafeen i dag. Det smakte utrolig godt! Inspirerende å høre hvordan folk holder på med frivillig arbeid og bidrar så mye til lokal miljøet.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: We have fallen in love with these train stations. Both Tolga last night and Os tonight have a train station with toilet, charging and washing facilities. Very clever. These towns are also small enough to easily find a place to camp here. In addition, there is a shop to get some extra goodies for morning and evening, absolutely king.

Today was predicted bad weather and thunder, so we waited for terrible bad weather all day. But it somehow never came. Occasional small showers and occasional sunshine. We could also hear the thunder further away, but otherwise a really good day.

Ended the day by setting up camp in a small park right by the train station. They were unpacking after the exchange center had been open today, so there we came in contact with Merete and Ingunn who both worked as volunteers there. We heard a little about how this worked and we were also offered cake, coffee and waffles that were left over at the cafe today. It tasted incredibly good! Inspiring to hear how people do volunteer work and contribute so much to the local community.

Benjamin Svanberg

👍👍👍