You are currently viewing Day 22 – Lang dag og brente lepper (Long day and burnt lips)

Day 22 – Lang dag og brente lepper (Long day and burnt lips)

Liz sine lepper har nå svulmet opp etter nokk en solværsdag. Heldighvis hadde Torkel og Christian som vi møtte på hytta i går, som også sover her, noe krem med solfaktor for bruk på lepper.

Fint å få høre litt hvordan de forskjellige etappene videre til Haukeliseter er, og også spørre litt om Blåsjø som vi skal krysse. Har tidligere hørt at vi må være svært forsiktig med regulerte vann så var litt engstelige for at ruta gikk over Blåsjø. Fikk forklart at forholdene over Blåsjø var fine men at av og påstigning hadde mye sprekker grunnet mye nedtrapping. Fikk også høre hvor viktig det er å følge kvistede løyper over Blåsjø.

I dag var kaldere enn på lenge, noe som passet oss godt etter mye varme og vindstille vær. Snøen holdt også på skaren lengre slik at vi kunne gå helt på toppen av snøen mye lengre, dette gjorde at vi holdt en ganske god fart i dag.

Blåsjø var som beskrevet. Stort, skummel av og påstigning med mye sprekker, men gode forhold når vi først var kommet oss utpå vannet. Veldig glade for at vi møtte flere med mer erfaring og som hadde gått over før oss de siste par dagene, ellers vet jeg ikke om vi hadde turt å gjøre det samme.

Mot slutten ble snøen utrolig slapsete, og kart og terreng hang ikke helt på greip igjen, men etter litt støtte fra gpsen igjen kom vi endelig til det vannet vi trodde vi hadde kommet til 4 ganger tidligere allerede. Ikke alltid lett å skille mellom et flatt område og et lite vann med mye snø.

Hovatn hytta er en stor og fin hytte godt utstyrt. Det ble pasta og fersken cocktail til kveldsmat etter en lang dag. Ser frem til en kort etappe i morgen.

5 1 vote
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

FYI: English translation of Benjamin’s text: Liz’s lips have now swelled after another sunny day. Luckily, Torkel and Christian, whom we met at the cabin yesterday, who also sleep here, had some cream with a sun factor for use on the lips.
Nice to hear a little how the different stages on to Haukeliseter are, and also ask a little about Blåsjø that we will cross. Have previously heard that we must be very careful with regulated water so were a little anxious that the route went over Blåsjø. Explained that the conditions over Blåsjø were fine but that boarding and disembarking had a lot of cracks due to a lot of downsizing. Also heard how important it is to follow twig trails over Blåsjø.
Today was colder than in a long time, which suited us well after a lot of heat and calm weather. The snow also kept the crown longer so we could walk all the way to the top of the snow much longer, this meant that we kept a pretty good speed today.
Blåsjø was as described. Large, scary off and boarding with a lot of cracks, but good conditions when we first got out on the water. Very happy that we met more with more experience and who had passed before us the last couple of days, otherwise I do not know if we would have dared to do the same.
Towards the end, the snow became incredibly slippery, and maps and terrain did not quite grip again, but after a little support from the GPS again, we finally got to the water we thought we had reached 4 times earlier already. Not always easy to distinguish between a flat area and a small lake with a lot of snow.
Hovatn cabin is a large and nice cabin well equipped. It was pasta and peach cocktail for supper after a long day. Looking forward to a short leg tomorrow.

Vinay

I happy that you are meeting people and they are helping as well 🙂