You are currently viewing Day 101 – Hviledag (Rest Day)

Day 101 – Hviledag (Rest Day)

Fantastisk med en hviledag. Vi fikk brukt den godt til å planlagt en del videre da det ser ut til at en del av disse stedene vi trodde var hotell med mulighet til å spise bare er ubetjente hytter. Vi trenger å få sendt flere bokser med mat for å komme oss igjennom området etter Børgefjell for å ha nok mat nå. Ringt rundt og fått avtalt alle nye bokser, samt laget lister og fått mor og far til å sende de første par boksene med mat og utstyr for Børgefjell. Rakk ikke å få planlagt all maten videre etter Børgefjell, så dette må vi også få på plass de neste dagene da det nærmer seg at disse også må sendes.

Vi fikk også mulighet til å høre på telefonoverføring av gudstjenesten, eller samling som vi kaller det. Det føltes veldig godt å sitte ned, og høre på guds ord. Har blitt lite av det på denne turen, og har savnet det.

Det er lenge siden vi har vært innom matbutikk og det merkes på det vi kjøpte her på hytta, vi var veldig sulten og hadde god apetitt, dette er det vi spiste ila gårdagens kveld, hviledagen og avreisedagen:

 • 2 pakker spagetti
 • 6 hermetikk bokser med frukt
 • 16 pakker kakao
 • 10 pakker nudler
 • 2 pakker bogskinke (kjøtt)
 • 4 rett i koppen pasta bolognes
 • 2 pakker kjeks
 • 2 stk tomatsaus 1,2L
 • 2 halve pakker havregryn
 • 8 små tuber nugatti
 • 1 stor pakke 16 porsjoner med pannekake mix

Vi har aldri kjøpt så mye på en hytte før. Har sammenheng med at alle de siste hyttene har hatt svært lite utvalg igjen, og vi derfor var veldig sulten på alt som fantes i hytta her. Vi ble mette! 😀

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Fantastic with a rest day. We were able to use it well to plan a bit further as it seems that some of these places we thought were hotels with the possibility to eat are just unattended cabins. We need to be sent several boxes of food to get through the area after Børgefjell to have enough food now. Called around and got all new boxes agreed, as well as made lists and got mum and dad to send the first couple of boxes of food and equipment for Børgefjell. Didn’t manage to get all the food planned after Børgefjell, so we also have to get this in place in the next few days as it is getting close that these also have to be sent.
We also had the opportunity to listen to a telephone transmission of the service, or assembly as we call it. It felt very good to sit down and listen to God’s words. Have run out of it on this trip, and have missed it.
It’s been a long time since we visited a grocery store and it shows in what we bought here at the cabin, we were very hungry and had a good appetite, this is what we ate last night, the day of rest and the day of departure:
2 packets of spaghetti
6 cans of canned fruit
16 packets of cocoa
10 packets of noodles
2 packages of cured ham (meat)
4 right in the cup pasta bolognese
2 packets of biscuits
2 pcs tomato sauce 1.2L
2 half packets of oatmeal
8 small tubes of nougat
1 large pack of 16 portions of pancake mix
We have never bought so much at a cottage before. Related to the fact that all the last cabins have had very little choice left, and we were therefore very hungry for everything that was available in the cabin here. We were full!