You are currently viewing Day 107 – For en overraskelse, Ingrid og Torstein Søderholm! (What a surprise Ingrid og Torstein Søderholm!)

Day 107 – For en overraskelse, Ingrid og Torstein Søderholm! (What a surprise Ingrid og Torstein Søderholm!)

Ble mye regn tidvis. Når avkjørselen kom der vi skulle gå tilbake til stien, kjente vi at motivasjonen ikke helt var tilstede til å gå tilbake til myr og gjørme, så vi bestemte oss for noen flere dager på E6 og vei. Nå blir vi dermed å følge vei helt frem til Børgefjell.

Mye trafikk og lastebiler langs E6. Hver gang det passerer en stor lastebil går vi ned i grøfta da det er ganske ubehagelig med dragsuget som kommer etter lastebilen. De er jo også ganske store og hvis det kommer en hver vei er det ikke alltid det er så god plass til oss på veien i tillegg. Heldigvis kunne vi følge småveier etter 5km med E6. Så det var helt fantastisk! Vi stoppet innom et hus for å fylle drikkevann, og fikk i samme slengen saftis av eieren. Kjempe hyggelig av dem.

Mot slutten av dagen økte regnet kraftig og vi ble skikkelig våte. Vi gikk inn på Grong Stasjon for en liten pause og for å komme oss litt unna regnet, før vi fortsatte de 2 siste kilometerene inn til sentrum. Målet var parkeringsplassen bak REMA, slik at vi kunne shoppe litt snacks i kveld og i morgen tidlig. På veien stoppet en bil opp og inni den satt Ingrid og Torstein Søderholm, et vennepar fra menigheten vår, som var på vei sørover og hadde tracket oss for å stoppe innom. Med seg hadde de brus, sjokolade og bakevarer. Vi ble stående å prate ganske lenge før de fortsatte videre. Overasket, glade og med ny motivasjon fortsatte vi videre. Etter litt gåing stoppet samme bilen opp igjen, og nysgjerrig hvorfor de kom tilbake gikk vi opp til bilen. “Litt nede i veien, på høyre side, finner dere Grong hotell. Der er det et rom ferdig som venter på dere. Bare si navnet i resepsjonen. Frokost inkludert i morgen tidlig.” sa Torstein, før de kjørte videre. Med en måned siden siste dusj, kalde og våte, skjønte vi at de hadde kjøpt oss en natt i hotell! Med ny iver etter å komme seg inn på hotellet fortsatte vi videre.

Det var et stort rom med god plass til sekkene våre, fantastiske senger og stort bad med badekar. De var kjempe hyggelig i resepsjon som hjalp oss å varme opp mikro maten vi kjøpte på dagligvarebutikken i mikroen på hotellets kjøkken, selv om de egentlig har egen restaurant. Det var bare helt fantastisk å sjekke inn på hotellet! Vi har ikke ord. Så uforventet. Ingen regnete natt i et telt nei. Vi fikk begge badet lenge og nyket opp kroppen, før vi la oss til rette i fantastiske hotellsenger. Ingen sovepose, ingen lakenpose, ikke 3 lag med ull, bare fantastisk!

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

It rained a lot at times. When the exit came where we were supposed to go back to the path, we felt that the motivation was not quite there to go back to the mire and mud, so we decided on a few more days on the E6 and road. Now we have to follow the road all the way to Børgefjell.
Lots of traffic and trucks along the E6. Every time a large lorry passes, we go down into the ditch as it is quite unpleasant with the suction that comes after the lorry. They are also quite large and if there is one each way there is not always enough room for us on the road as well. Fortunately, we were able to follow small roads after 5km on the E6. So it was absolutely fantastic! We stopped at a house to fill up with drinking water, and at the same time got ice cream from the owner. Very nice of them.
Towards the end of the day, the rain increased strongly and we got really wet. We went into Grong Station for a short break and to get away from the rain, before continuing the last 2 kilometers into the city centre. The goal was the car park behind REMA, so that we could shop for some snacks tonight and tomorrow morning. On the road, a car stopped and inside it sat Ingrid and Torstein Søderholm, a couple of friends from our Oslo congregation, who were on their way south and had tracked us down to stop by. They had soft drinks, chocolate and baked goods with them. We stayed talking for quite a while before they continued. Surprised, happy and with new motivation, we continued on. After a bit of walking, the same car stopped again, and curious why they came back, we went up to the car. “A little further down the road, on the right, you will find the Grong hotel. There is a rented room waiting for you. Just say the name at reception. Breakfast included in the morning.” said Torstein, before they drove on. With almost a month since the last shower, cold and wet, we realized that they had bought us a night in a hotel! With renewed eagerness to get into the hotel, we continued on.
It was a large room with plenty of space for our bags, wonderful beds and a large bathroom with a bathtub. They were really nice at reception who helped us heat up the microwave food we bought at the grocery store in the microwave in the hotel’s kitchen, even though they actually have their own restaurant. It was just absolutely amazing to check into the hotel! We have no words. So unexpected. We had expected to spend the night in a tent. We both had a long bath and refreshed our bodies, before settling down in fantastic hotel beds. No sleeping bag, no sheet bag, no 3 layers of wool, just amazing!

Benjamin Svanberg

👍👍👍

Carol

Takk, Ingrid og Torstein, for at du tar godt vare på våre modige turgåere.
– Liz sin mor

Benjamin Svanberg

Åhh woaw, det var jo kjempe bra norsk! Bra jobba!
Ja virkelig fantastisk å få oppleve slikt, veldig hyggelig! 😀