You are currently viewing Day 102 – Flott terreng og utsikt ned til veien (Great terrain and view down to the road)

Day 102 – Flott terreng og utsikt ned til veien (Great terrain and view down to the road)

Vi startet gode, motiverte og mette etter en fin hviledag her på hytta. Det var meldt mye regn i dag og vi satte kurs nordover ganske tidlig, etter 2 pakker nudler hver, og en kaffe mocca.

Det skulle vise seg å bli en fin dag, det kom bare enkelte mindre skurer, mens det varslede uværet kom ikke skikkelig før til kvelden. I tillegg til det var det utrolig vakkert over fjellet der vi gikk, med flott utsikt og litt mindre myr og gjørme enn det vi har blitt vandt til her i Trøndelag.

Vi ble fulgt av reinsdyr for et par hundre meter når tåka kom. Denne gangen var det bare et reinsdyr, og det holdt seg mer på avstand og holdt utkikk med oss.

Mot slutten av dagen kom tåka for fult, men da var vi allerede på vei ned fra fjellet så vi kom oss raskt ut av dette. Passerte noen gruver på vei ned fra fjellet. På vei ned fra fjellet kom Trøndelags myrer til syne igjen. Vi fikk snublet oss de siste par kilometerene ut av myra og inn på en grusvei. Vi var veldig glade når vi kom frem dit og byttet fort over til tørre joggesko. Vi fikk satt opp teltet ganske fort, og mens vi gjorde dette slo regnet til. Det regnet noe ekstremt, og selv om vi satte opp teltet på grus ved siden av veien ble teltet helt oversvømt av vann. Jeg bygde opp stylter under sekken for at den skulle holde seg tørr. Liz brukte regntrekket sitt slik at sekken ble en båt. Glade for at vi har en bunn i teltet som er helt vanntett, slik at vi også ble en båt oppi elva av vann. Alt i alt fornøyd med dagen da vi kom oss nesten helt frem og inn i teltet før uværet skikkelig kom.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: We started well, motivated and full after a nice rest day here at the cabin. A lot of rain was forecast today and we headed north quite early, after 2 packets of noodles each, and a coffee mocca.
It was to turn out to be a fine day, there were only a few small showers, while the predicted storm did not really arrive until the evening. In addition to that, it was incredibly beautiful over the mountain where we walked, with a great view and a little less bog and mud than what we have become used to here in Trøndelag.
We were followed by reindeer for a couple of hundred meters when the fog came. This time it was only a reindeer, and it stayed more distant and kept a lookout with us.
Towards the end of the day the fog came too full, but by then we were already on our way down from the mountain so we got out of this quickly. Passed some mines on the way down from the mountain. On the way down from the mountain, the marshes of Trøndelag came into view again. We stumbled the last couple of kilometers out of the marsh and onto a dirt road. We were very happy when we got there and quickly changed into dry trainers. We got the tent up pretty quickly, and while we were doing this, the rain hit. It was raining quite heavily, and even though we set up the tent on gravel next to the road, the tent was completely flooded with water. I built stilts under the bag to keep it dry. Liz used her raincoat so that the bag became a boat. Glad that we have a bottom in the tent that is completely waterproof, so that we also became a boat in the river of water. All in all, satisfied with the day as we almost made it all the way into the tent before the storm really arrived.

Benjamin Svanberg

Thanks Carol 👍👍👍