You are currently viewing Day 84 – Villrein, regnbue og regn (Wild raindeer, rainbow and rain)

Day 84 – Villrein, regnbue og regn (Wild raindeer, rainbow and rain)

Nok en gråværsdag. I dag var vi så heldige å passere en gård, med åpen kafé. Liten fin kafé med så få plasser at man må sitte ned med andre tilfeldige gjester og være litt sosiale. Utrolig hyggelig å sitte ned å prate med en gjeng som var fra rundt her i området. Før vi dro kjøpte de oss en hel pakke med hjemmelagde lefser som vi kunne nyte på turen! De forsvant allerede første pause. Nam!

Hele turen har vi møtt masse folk som har påstått at vi i den neste delen av turen vår garantert burde se villrein. Etter så mange skuffelser med å ikke se annet enn reinsdyr dritt og spor, konkluderte vi med at det hele måtte være en scam. Det var bare myndighetene som la ut kaffebønner som dritt, og staket opp spor. Alt for å tiltrekke seg turister. I dag fikk vi beviset for at de faktisk eksisterer. Vi så en hel flokk med reinsdyr midt på veien. Uheldigvis regnet det fært og en bil kom kjørende så de forsvant ganske fort, men utrolig majestetisk å få se de komme gående. Vi er rundt området så langt nord som villreinen er. Snart kommer vi over til mere tamrein. Så glade for at vi rakk å se noe til reinsdyrene. Ganske utrolig hvor lite vilt vi har sett etter å ha gått ute i over 80 dager.

Mot slutten av dagen kom vi inn i myggland. Det er utrolig mye mygg og knott og vi fikk testet ut mygghatten vår. Den fungerer utrolig bra! Når en måtte på do måtte den andre stå vakt og vifte unna alt av mygg som gjerne ønsket å sette seg ned på store deler blottlagt hud. Huff. Glade var vi når vi fikk teltet opp og kom oss inn i myggfri sone inni teltet. Etter å ha klappet en del for å drepe de som kom seg inn sammen med oss såklart.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Another gray day. Today we were lucky enough to pass a farm, with an open cafe. Small nice cafe with so few seats that you have to sit down with other random guests and be a little social. Incredibly nice to sit down and chat with a bunch who were from around here in the area. Before we left, they bought us a whole package of homemade lefse that we could enjoy on the trip! They already disappeared the first break. Num!
Throughout the trip we have met lots of people who have claimed that in the next part of our trip we should definitely see wild reindeer. After so many disappointments in seeing nothing but reindeer shit and tracks, we concluded that it all had to be a scam. It was only the authorities who put out coffee beans as shit, and staked up tracks. Everything to attract tourists. Today we got the proof that the reindeer actually exist. We saw a whole herd of reindeer in the middle of the road. Unfortunately it was raining hard and a car came driving so they disappeared pretty fast, but incredibly majestic to see them coming walking. We are around the area as far north as the wild reindeer are. Soon we will come to an area of more domestic reindeer. So glad we got to see some of the reindeer. Pretty amazing how little game we have seen after walking for over 80 days.
Towards the end of the day we needed mosquito nets. There are an incredible number of mosquitoes and gnats and we got to test out our mosquito hats. They works incredibly well! When one had to go to the bathroom, the other had to stand guard and fan away all the mosquitoes that wanted to settle on large parts of exposed skin. Huff. We were happy when we got the tent up and got into the mosquito-free zone inside the tent, after clapping a lot to kill those who came in with us of course.

Benjamin Svanberg

👍👍👍