You are currently viewing Day 57 – Jeg lover, jeg stjal ikke kosten (I promise, I didn’t steal the broom)

Day 57 – Jeg lover, jeg stjal ikke kosten (I promise, I didn’t steal the broom)

Våknet opp og tokk det rolig for å være sikker på at formen var god etter gårdagens mageknipe.

Siden Skarvheim når vi begynte å gå på asfalt har vi hatt på noen gummi plugger på stavene for at det skal være mer behagelig å gå på asfalt. Ellers klikker metall spissen ned i asfalt, fra Lindesnes til Ljosland var dette ganske irriterende. Vi fikk disse av foreldrene mine i forrige boks. Visste ikke helt om dette var noe for oss, men etter å ha prøvd de ut elsker vi de! Etter 1,5 km i dag merket vi at den ene hadde falt av. Så vi gikk helt tilbake til start for å lete etter den. Vi fant den ikke. På vei frem til sekken igjen, tredje gangen på samme veien, klarte vi faktisk å finne den! Veldig glade for at vi ikke hadde gått 3km tur retur ekstra uten grunn, fikk vi nå tejpet gummi pluggene godt fast på alle stavene våre.

Vi kunne ikke gå så langt i dag da pakken vår fortsatt ikke var kommet frem til postkontoret. Estimert ankomst i morgen. Vi slo leir ved en campingplass 2 km før postkontoret. Denne campingplassen hadde fantastiske fasiliteter, flott dusj og et nytt og moderne godt utstyrt kjøkken med skikkelig proff oppvaskmaskin. Vi fikk både dusjet oss selv og kjørt alt av tur bestikk og lignende gjennom oppvaskmaskinen. Alt føles rent og pent nå. Aldri vært borti så flotte fasiliteter på en campingplass tidligere.

På vei til toalettet møtte vi på en dame som var på vei ut med en kost i hånda si. Hun spurte om vi skulle gå lang, for hun hadde sett oss komme gående noen kilometer tidligere og hadde håpet at vi skulle slå leir på samme camping som de. Vi pratet litt, og flere ganger under samtalen så lovet henne på tro og ære at bare lånte kosten hun hadde i hånda si og at hun ikke skulle stjele den. Litt morsom opplevelse 😊

Første dag der vi virkelig fulgte E16, fikk også innspill fra bestefar om at vi burde være mer synlige, etter å ha tenkt litt følte vi oss ikke helt trygg. Også en del veiarbeid. Kjøpte både refleksvest og ørepropper for morgendagen da det fortsatt er mange dager igjen med vei. På samme bensinstasjon fikk vi også kjøpt oss burger og softis til desert 😋🤗

Skulle være gråværsdag, men ble ikke så ille som meldt, så egentlig en ganske fin dag.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: Woke up and took it easy to make sure we were in good shape after yesterday’s stomach ache.
Since Skarvheim when we started walking on asphalt, we have had some rubber plugs on the poles to make it more comfortable to walk on asphalt. Otherwise, the metal clicks into the asphalt, from Lindesnes to Ljosland this was quite annoying. We got these from my parents in the previous box. Did not quite know if this was for us, but after trying them out we love them! After 1.5 km today we noticed that one had fallen off. So we went all the way back to the start to look for it. We did not find it. On the way to the backpack again, the third time on the same road, we actually managed to find it! Very happy that we had not gone 3km round trip extra for no reason, we now got the rubber plugs taped firmly to all our poles.
We could not go far today as our package had still not arrived at the post office. Estimated arrival tomorrow. We camped at a campsite 2 km before the post office. This campsite had fantastic facilities, a great shower and a new and modern well-equipped kitchen with a proper professional dishwasher. We both showered ourselves and ran everything from tour cutlery and the like through the dishwasher. Everything feels nice and clean now. Never encountered such great facilities at a campsite before.
On the way to the toilet we met a lady who was on her way out with a broom in her hand. She asked if we should go long, because she had seen us come walking a few kilometers earlier and had hoped that we would camp at the same campsite as them. We talked a bit, and several times during the conversation she promised in good faith that she only borrowed the broom she had in her hand and that she would not steal it. A little fun experience.
The first day where we really followed E16, also got input from grandpa that we should be more visible, after thinking a bit we did not feel completely safe. Also some road work. Bought both reflective vest and earplugs for tomorrow as there are still many days left with the road. At the same petrol station we also bought a burger and softserve for dessert.
Should be gray weather day, but was not as bad as reported, so actually a pretty nice day.

Benjamin Svanberg

👍👍👍