You are currently viewing Day 47 – Vintersesongen er over under 1200m (Winter season is over under 1200m)

Day 47 – Vintersesongen er over under 1200m (Winter season is over under 1200m)

Motivasjonen er nå tilbake og vi gleder oss til å starte på dagen. Forholdene her oppe i høyden er fantastiske. Akkurat varmt nokk for å ikke fryse, ingen vind, men samtidig kaldt nokk så snøen ikke blir myk. Svært kaldt i natt, etter regn, gir god og hard snø. Vi kunne gå rett på beina for de første par kilometerene, noe som er fantastisk. Vannene var trygge å gå på her oppe i høyden.

I dag skulle vi stige ned fra 1450 til 1100 meter over havet. Fra 1200 og ned var det lite til ingen snø, og helt umulig å følge noe vinterløype. Vanskeligere å krysse elver og tungt å gå når pulken må dras på gress og mose halvparten av tiden. Men heldighvis så var det stort sett gress og mose, slik at vi slapp å bære pulken i dag. Men det var ikke langt før, ser ikke bra ut for de kommende kilometerene nede i denne høyden. Før Otta må vi droppe ned så lavt 3 ganger, inkludert denne. Det kommer kanskje til å ta mye tid å krefter. Veldig spent på å se hvordan det ser ut. Mellom alle disse nedstigningene må vi klatre opp til 1400-1600 meter. Opp og ned, samt dårlige snøforhold og pulk er ikke den beste kombinasjonen. Nye forhold gjør at vi plutselig har begynt å bruke andre muskler som plutselig nå blir veldig støle, så utrolig digg å komme til hytta og få slappet av nå!

Det er spennende å se hva hver dag gir oss nå! Kan vi i det hele tatt dra pulk? Gå på truger? Krysse elver? Følge kvistet vinterløype? Følge sommerløype?

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

English translation: The motivation is now back and we look forward to starting the day. The conditions up here in the heights are fantastic. Just warm enough not to freeze, no wind, but at the same time cold enough so the snow does not become soft. Very cold at night, after rain, gives good and hard snow. We could walk without snowshoes for the first few kilometers, which is fantastic. The waters were safe to walk on up here in the heights.
Today we were to descend from 1450 to 1100 meters (4750 ft to 3600 ft) above sea level. From 1200 m (3900 ft) and down there was little to no snow, and completely impossible to follow any winter trail. Harder to cross rivers and heavy to walk when the sled has to be pulled on grass and moss half the time. But luckily it was mostly grass and moss, so we did not have to carry the sled today. But it does not look good for the coming kilometers down at this altitude. Before Otta we have to drop down so low 3 times, including this one. It may take a lot of time and work. Very excited to see what it looks like. Between all these descents we have to climb up to 1400-1600 meters. Up and down, as well as poor snow conditions and sledges are not the best combination. New conditions mean that we have suddenly started to use other muscles which suddenly now become very numb, so incredibly great to come to the cabin and relax now!
It’s exciting to see what each day gives us now! Can we pull the sled at all? Go snowshoeing? Crossing rivers? Follow the twig winter trail? Follow the summer trail?