You are currently viewing Day 39 – Lite med sikt oppe på fjellet (Reduced visibility up at the mountain)

Day 39 – Lite med sikt oppe på fjellet (Reduced visibility up at the mountain)

Startet dagen med en herlig hotellfrokost og en dusj. Siden vi var de eneste der serverte de oss frokosten rett på bordet istedenfor å lage en bufe.

Vi møtte Adrian klokken 9. På vei opp fikk vi høre en del om livet med å drive en fjellhytte, feldig fascinerende. Han tokk seg også tid til å stoppe og vise oss Vøringsfossen, en stor demning samt viste oss rundt inne i fjellhytta. Også interessant å lære om solcelle prosjektet de holder på med på taket.

Vi startet å gå i godt med snøvær, mye vind og ingen sikt. Vanskelig å se forskjell på flatt mark, bakker, snø og himmelen. Alt er hvitt. Vi er heldige som kan følge kvistet løype her. En del av kvistene hadde falt, så vi måtte konsentrere oss godt for å få med oss alle kvistene. Fint å bruke gps for å dobbeltsjekke at vi var på riktig spor i tillegg i dag. Over 0 grader og snø regn, samt det samme dagen før, har skapt veldig dårlige snøforhold. Selv med trugene så faller vi mange steder ned til knærne i snøen. Tungt og surt vær. Heldighvis bare 8 km til hytta og for det meste nedover dit.

Det var ekstra deilig å komme til hytta etter denne etappen. I morgen skal det starte med ganske mye vind, men roe seg litt utpå dagen. Heldighvis skal temperaturen være under 0 grader så forhåpentligvis blir snøen litt greiere å gå på.

0 0 votes
Article Rating
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Carol

Started the day with a wonderful hotel breakfast and a shower. Since we were the only ones there, they served us breakfast right on the table instead of making a buffet.
We met Adrian at 9. On the way up we heard a lot about life while managing a mountain cabin, very fascinating. He also took the time to stop and show us Vøringsfossen, a large dam and waterfall and showed us around inside the mountain cabin. Also interesting to learn about the solar cell project they are working on on the roof.
We started our walk well with snowy weather, a lot of wind and no visibility. Difficult to see the difference between flat ground, slopes, snow and the sky. Everything is white. We are lucky to be able to follow the twig trail here. Some of the twigs had fallen, so we had to concentrate well to follow all the twigs with us. Nice to use gps to double check that we were on the right track today. Above 0 degrees C (32F) and sleet, as well as the same the day before, have created very poor snow conditions. Even with the snowshoes we fall in many places down to our knees in the snow. Heavy and sour weather. Luckily only 8 km (5 miles) to the cottage and mostly downhill.
It was extra nice to arrive to the cabin after this stage. Tomorrow will start with quite a lot of wind, but calming down a bit later in the day. Fortunately, the temperature should be below 0 degrees C (32F) so hopefully the snow will be a little easier to walk on.

Benjamin Svanberg

Thanks 👍👍