Table of Contents

  Guide

  Guide – Se instillingene (Get settings for the map)

  For å se instillinger, skjule etapper, eller se spesifikke etapper, bruk pila merket her.

  To see settings, hide legs, or to see spesific legs, use the arrow marked below.

  Guide – Skjul deler av kartet (Hide different legs)

  Bruk øye knappen på vendre side for å skjule eller vise forskjellige deler av turen.

  Use the eye button on the left side, to hide or show different legs for the trip.

  Guide – Forklaring av diverse ord (Explaination of different words)

  Meldinger:
  Her kan du finne meldinger vi poster gjennom vår satelitttelefon.

  Samlinger:
  En samling av ruter og punkter.

  2022 – NPL – Utgangspunkt ut.no:
  Ruten vi har valgt å følge fra ut.no (Mer om turen)

  2022 – NPL – Etappe 1:
  Første etappe før vi får nye forsyninger.

  Meldinger: 
  Here you can find all the messages we post through our satellite phone. 
  
  Samlinger: 
  A group of routes and points.
  
  2022 - NPL - Utgangspunkt ut.no: 
  The route vi have chosen to base our planning out of from the Norwegian tracking association from ut.no (Read more about the hike)
  
  2022 - NPL - Etappe 1: 
  The first leg of our hike before we get our first package of food delivered.

  Guide – Punkter av interesse (Points of interest)

  Når du klikker deg inn på en etappe finner du alle punktene av interesse for den etappen.

  When you select a leg, you will find all the points of interest for this leg.

  Guide – Planlagt rute (Planned route)

  Ved å trykke deg inn på denne knappen kan du se den planlagte ruten for denne etappen.

  If you click this button you will find the planned route for this leg.