Etappe: Maze – Olderfjord

Table of Contents

  Om turen (about the hike)

  Kart brukt: Kart 4-x (maps used)

  Dager estimert: 10 (days est.)

  Km/dag: 18,5 (distance est. pr day)

  Estimert start: 22. September (est. start day for this part)

  Estimert slutt: 1. Oktober (est. end day for this part)

  Proviantforsendelse, depot (Food box)

  Maze Post i Butikk, Nærbutikken Maze

  Mat/ hytter (Food/ cabins)

  Annet å tenke på (Miscellaneous)

  Ingenting.

  Interaktivt kart (Interactive maps)